เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   


   

9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล หน่วยงานราชการและเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ขึ้น ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

เทศกาลดอกบัวตองบาน อ.ขุนยวม ประจำปี 2552 เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับอำเภอขุนยวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในอำเภอขุนยวม จัดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน อำเภอขุนยวม ประจำปี 2552 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณสนามบินเก่าอำเภอขุนยวม

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552
เทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับคณะศรัทธาวัดม่วยต่อ จัดงานประเพณีเขาวงกตและลอยกระทง ขึ้น ที่วัดม่วยต่อ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ในงานจัดให้มีการแสดง การละเล่นต่างๆ การประกวดกระทงใหญ่ เป็นต้น โดยมี พ.อ.อ. นิพันธ์ บุญหลวง นายอำเภอให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
นายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ได้เป็นประธานเปิดศูนย์ ICT ของอำเภอขุนยวม ณ ศาลาแปดเหลี่ยม บริเวณอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ทื่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง ICT โดยเปิดให้บริการ Internet ความเร็วสูงให้กับนักศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2552
เทศบาลตำบลขุนยวมดำเนินการ ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์ ให้กับพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ ICT ศาลาแปดเหลี่ยม บริเวณอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552
เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดงานสงกรานต์ พิธีสงฆ์น้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในชุมชน

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

โครงการจัดทำขนมหวาน และดอกไม้ประดิษฐ์ จากผ้าใยบัว ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุนโดย สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 (สสว.10) ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

โครงการควบคุมพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอขุนยวม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องนโรคพิษสุนัขบ้า
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขุนยวม มีผู้นำสุนัขมาฉีดวัคซีน จำนวนประมาณ 185 ตัว

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

การประชุมประชาคมชาวบ้าน เพื่อให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น โดยขอใช้สนามกีฬากลาง ของเทศบาลตำบลขุนยวมเป็นที่ก่อสร้าง

::ดูภาพทั้งหมด ::

 
 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
นายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนยวม เป็นประธานมอบวุฒิบัตร แก่เด็กที่เรียนจบจากศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลขุนยวม

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

23 มีนาคม 2552 นายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมพิธีเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภาคเหนือ เพื่อเปิดตัวโครงการพัฒนา อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

นายศักดิ์ชัย สุภาษ นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม จัดมอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ทุกๆ 3 เดือน 1 ครั้ง
มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน 253 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับวัดม่วยต่อ จัดทำโครงการจัดงานปอยส่างลอง (บรรพชาสามเณร) เพื่อให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนศึกษาด้านพระธรรมวินัย เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเด็กเยาวชนร่วมบรรพชา จำนวน 28 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 เทศบาลตำบลขุนยวม จัดแข่งกีฬาป็อก (ชุมชน) โดยป็อก (ชุมชน) ต่างๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 8 ป็อก (ชุมชน) นำกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ป็อกมาประมาณ 60 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 เทศบาลตำบลขุนยวม นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์อำเภอขุนยวม ประจำปี 2552 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลขุนยวม มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 400 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เทศบาลตำบลขุนยวม จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุง อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

::ดูภาพทั้งหมด ::

   

เมื่อวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2551
เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอขุนยวม และอบจ.แม่ฮ่องสอน จัดงานเทศกาลวันดอกบัวตองบาน โดยมีนายธงชัย วงศ์เทียนทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงาน

::ดูภาพทั้งหมด ::