เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เทศบาลตำบล
ขุนยวม จัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ มาร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ชุมชนละ10 คนและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ในพื้นที่หรือ ตัวแทน เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน โดยมีนายศักดิ์ชัย สุภาษา เป็นประธานที่ประชุม

 ::ดูภาพทั้งหมด ::
    ในช่วงเดือน เมษายน ของทุกปี ทางเทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับท้องถิ่น ได้จัด งานประเพณีปอยส่างลองขึ้นประจำปี 2554
ซึ่งปฏิบัติกันมาแต่โบราณ เพื่อสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชนชาวไตให้คงอยูู่่ แก่ลูกหลานต่อไป

::ดูภาพทั้งหมด ::
   

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดพิธีมอบปริญญา
บัญฑิตน้อยแก่เด็กน้อยที่จบจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 30 คน เพื่อสร้างความประทับใจ ให้กับเด็กและผู้ปกครอง ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นอนุบาล 1ของโรงเรียน เทศบาลตำบลขุนยวม ต่อไป
::ดูภาพทั้งหมด ::

 

 


   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554
เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลขุนยวม จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ณ วัดคำใน หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

::ดูภาพทั้งหมด ::
 
 

 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ โดยภาคเช้า เป็นการทำบุญ ตักบาตรข้าวปลา อาหารแห้ง บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย ช่วงบ่ายถึงเย็น เป็นพิธีรดนำพระสงฆ์ ดำหัวผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ และกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ มีประชาชนไปร่วมงาน ตลอดทั้งภาคเช้า และบ่ายประมาณ 400-500 คน
::ดูภาพทั้งหมด ::

 

 

   

 เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2554 เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "เทศบาลตำบลขุนยวมคัพ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2554 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของเทศบาล ให้ดียิ่งๆขึ้น และเพื่อดึงเยาวชนให้สนใจในการเล่นกีฬา ออกกำลีงกาย มากกว่าใช้เวลาว่างไปกับสิ่งไร้ค่าเช่น ยาเสพติด การติดเกมส์ เป็นต้น  มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม โดยมีนายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
::ดูภาพทั้งหมด ::

 

 


 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 15-16 ก.ย.54 ที่ผ่านมาทางเทศบาลตำบลขุนยวม ได้ต้อนรับคณะ จักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดเลี้ยง อาหารค่ำและบรรเลงดนตรีพื้นเมืองแก่คณะฯ ส่วน ในตอนเช้าของ วันที่ 16 ก.ย.54 นั้น มีพิธีการลงนามถวายพระพร และส่งคณะฯ โดยทางเทศบาลฯได้จัดรถนำขบวนส่งต่อให้ ทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน รับช่วงต่อ ซึ่งคณะจักรยาน 7 แผ่นดินนี้จะปั่นไปทุกจังหวัด ทั่วประเทศเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ
:::ดูภาพทั้งหมด ::

    เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554
นายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีฯ ได้ร่วมลงนามใน MOU การแข่งขันชกมวยรายการ
วันทรงชัยพิชิตโลก
โดยมีนายก อบต.แต่ละแห่งร่วมเป็นสักขีพยานใน ครั้งนี้ด้วย ส่วนกำหนดการในการจัดการแข่งขันต้องรอ เข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบผล
:::ดูภาพทั้งหมด ::

  เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2554 นายศักดิ์ชัย
สุภาษา นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นตัวแทน ของเทศบาล
ตำบลขุนยวมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 45,000 บาท ให้ทางวัดโพธารามเพื่อ ใช้ในการจัดงาน ตานก๋วยสลากและจัดลานวัด ลานใจ ลานกีฬา ซึ่งมีการ แข่งขันกีฬาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น เปตอง เซปัก ตะกร้อ วอลเล่บอล มวยทะเล ทางเทศบาลฯ ให้การสนับ สนุนทุกปีและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับกีฬา ทุกๆ ประเภท ซึ่งนักกีฬาบางประเภทเดินทางมาจาก ต่างจังหวัด เพื่อมาแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย
 
 

:เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ชัย
สุภาษา นายกเทศมนตรีฯ พร้อมคณะ ร่วมกับนายทองรัตน์ สิงห์แก้ว รักษาราชการแทนปศุสัตว์ อำเภอขุนยวม เป็นตัวแทนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบล ขุนยวม รับมอบ โค-กระบือ ในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 7 รอบ ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้มอบโค-กระบือ ในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลขุนยวมได้รับโค- กระบือ ทั้งสิ้นจำนวน 33 ตัว และจะได้นำโค-กระบือที่ได้รับมานี้ ไปแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต่อไป

:::ดูภาพทั้งหมด ::

 


 
 


 

 

 


พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลบัวตองคัพ

   

เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554 นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศ มนตรีฯ เป็นตัวแทน นายกเทศมนตรีฯ กล่าวปิดการฝึกอบรม โครงการ “แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต” ซึ่งทาง เทศบาลตำบลขุนยวมได้สนับสนุนเงินในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาทให้กับทางเกษตรอำเภอขุนยวม และการ ฝึกอบรมครั้งนี้มีตัวแทนกลุ่มแม่บ้านของแต่ละชุมชนป๊อกเข้า ร่วมกว่า 40 คน ซึ่งได้ทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกคั่วทรายคาดอาจนำ ออกจำหน่ายในนามกลุ่ม แม่บ้านขุนยวมเพื่อต่อยอดในอนาคต
 [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

   

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบัวตองคัพ ครั้งที่ 2 และมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554
นายสังคม คัดเชียงแสน ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทน
นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานปิดการแข่งขันและ มอบรางวัลแก่ที่มที่ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บัวตองคัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554" ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในปีนี้ ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมห้วยปูลิง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล จากบริษัทตรีเพชรอีซูซุ จำกัด , รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ทีมบูรณ์ ประชา แม่สะเรียง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ทีมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทีมน้องแท่น เอฟซี. ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทและรางวัล ผู้ทำประตูสูงสุดของรายการได้แก่ นายกิจดากาน ยงศรีปณิธาน จากทีมบูรณ์ประชา แม่สะเรียง ได้รับเงินรางวัล 3.000 บาท
 [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]

 

   

  การจัดกิจกรรมถวายแด่ พ่อหลวง
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เทศบาลตำบล
ขุนยวม ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล จัดกิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน สำนักงาน และทำความสะอาดในตัวเมือง โดยการกำจัดสิ่งสกปรก ล้างถนน ให้ดูสะอาด และดูเจริญตาแก่บรรดาผู้มาเยือนในฤดูการท่องเที่ยว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

 [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]  

 

   

พิธีเปิดงานร่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอ ขุนยวมและศึกวันทรงชัยพิชิตโลก
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นายจิรเดช วรเพียรกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบานและศึกเอ็ม 150 วันทรงชัยพิชิต โลก ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ของ ชลธารอ.พิริยะภิญโญ กับเรียวตะ มิยากิ ชาวญี่ปุ่น ณ สนามบินเก่า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลปรากฏว่า ชลธารฯ สามารถเอาชนะน็อกผู้ท้าชิงในยกที่ 3
 [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]  

 

      พิธีเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นายจีรเดช วรเพียรกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม พร้อมชมการชกมวยสากล ศึกเอ็มร้อยห้าสิบ วันทรงชัยพิชิตโลก โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับประธาน และผู้ชม และนายศักดิ์ชัย สุภาษา นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 7 สี ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-17.00 น.
 [ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ]