ประจำปี
: 2557
 

หัวข้อ

โครงการเทศบาลตำบลขุนยวมสัญจร ประจำปี 2557

          
 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 งานนิติกร เทศบาลตำบลขุนยวมได้จัดกิจกรรม "เทศบาลสัญจร" ขึ้น ณ วัดโพธาราม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยมีนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมเป็นประธานในพิธีเปิด