ประจำปี
: 2557
 

หัวข้อ

งานรื่นเริงเทศบาลดอกบัวตองบาน (วันที่ 16 พ.ย 2557)

          
 วันที่สองของงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน มีกิจกรรมการของการแสดงเด็กนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม และการแสดงผู้สูงอายุ