ประจำปี
: 2557
 

หัวข้อ

มอบป้ายอาหารปลอดภัย

        วันนี้ (18/11/2557) นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในพิธีมอบป้ายอาหารปลอดภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม