ประจำปี
: 2557
 

หัวข้อ

โครงการอบรมการทำแหนมสด

          
 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดโครงการการอบรมการทำแหนมสด แหนมซี่โครง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนยวม โดยมีนายสิงหา นุชจิโน ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และได้รับเกียรติจาก นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมเป็นผู้เปิดการอบรมโครงการดังกล่าว