ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,919
ปีนี้
39,791
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
248,649
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

E-Service


-:- รับสมัครเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ของเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมการชุมชนฯ 
-:- ประกาศจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม (การจัดเก็บขยะมูลฝอย) 
-:- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดโรคมือ เท้า ปาก 
-:- งานแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 
-:- ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" 
-:- รู้ทันกลโกง 
-:- ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่าน 
-:- ขอเชิญชวนประชาชนประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค  
-:- ขอเชิญประชาชนร่วม พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ 
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประชุมเตรียมความพร้อม “งานบัวตอง” 2566
อบรมสร้างความร่วมมือในการป้องกันคุ้มครองเด็กและการพัฒนาวิชาชีพ
กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกิจกรรมามโครงการ กต.ตร.พบประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 
-:-  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานทศบาลตำบลขุนยวม (หลังเดิม) 
-:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน) 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน 80-1248 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฝาปิดรางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน บค 392 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาโครงการวางกล่อง Gabion ป้องกันการกัดเซาะจากอุทกภัย สระเก็บน้ำนาไม้ม่ 


อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม
ทุ่งดอกบัวตอง
วัดม่วยต่อ
น้ำพริกลาบ
ผ้าทอกะเหรี่ยง
ข้าวแต๋นงาตัด
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง 
-:-  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ของเทศบาลตำบลพลับพลานายณ์ 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ 
-:-  รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย(สาขาขุนยวม) 
-:- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์รายงานผลการลดพลังงานในหน่วยงานคู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ