ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
1,228
เดือนที่แล้ว
1,968
ปีนี้
17,248
ปีที่แล้ว
51,622
ทั้งหมด
130,723
ไอพี ของคุณ
54.237.183.249


-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-:- ออกแจกใบอนุญาตจัดตั้งหรือใช้สถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตกิจการ 2563 
-:- ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
-:- ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- แจ้งการปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- ไว้อาลัยคุณยายส่วยผี่ ฤทัยวัลย์ 
-:- แจ้งการปิดเรียนของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:-  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 
-:- กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
-:- รับมอบกระเช้าของขวัญจากบริษัท TOT  
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จในการฝึกอบรม
ส่งมอบป้ายและเครื่องหมายจราจร 2563
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลขุนยวม วันที่ 2
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลขุนยวม วันที่ 1
แจกกล้าผักเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ปลูกผักกินเองในครัวเรือน 2563
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยชนบทเทศบาลตำบลขุนยวม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการจัดทำซุ้มและป้ายทางเข้าออก ของเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงโครงเหล็กรับถังเก็บน้ำ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้งกันการกัดเซาะ นาไม้ม่วง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้งกันการกัดเซาะถนนพุทธเกษตร 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไดรับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) 


อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม
ทุ่งดอกบัวตอง
วัดม่วยต่อ
น้ำพริกลาบ
ผ้าทอกะเหรี่ยง
ข้าวแต๋นงาตัด
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งคนงานทั่วไป 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป ของเทศบาลตำบลขุนยวม 
-:- รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 
-:- แก้ไขปรับปรุงประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสายงานบริหาร (ทต.แม่ลาน้อย) 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อบต.แม่เงา) 
-:- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อบต.แม่สามแลบ) 
-:- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลถายนอก 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ