ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
4,027
ปีนี้
21,189
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
230,047
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256630 พ.ย. 2565
2ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256630 พ.ย. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 25653 ส.ค. 2565
4การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 256228 ก.พ. 2565
5ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256514 ม.ค. 2565
6ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.256321 ธ.ค. 2564
7บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 256512 พ.ย. 2564
8ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง12 พ.ย. 2564
9หน้าที่ของผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง17 ต.ค. 2564
10แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25651 ต.ค. 2564
11การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25641 ก.ย. 2564
12ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 25642 ก.พ. 2564
13ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)19 ม.ค. 2564
14ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.256316 ธ.ค. 2563
15ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)29 มิ.ย. 2563
16ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดประเมินทุนทรัพย์12 มิ.ย. 2563
17บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256329 พ.ค. 2563
18ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 256325 มี.ค. 2563

1