ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
4,027
ปีนี้
21,189
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
230,047
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 256626 พ.ค. 2566
2กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2566
3การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 256629 พ.ย. 2565
4รายงานการจ้างพนักงานจ้างทั่วไป20 ต.ค. 2565
5การเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 ประจำปี 25657 ต.ค. 2565
6ประกาศ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 25658 ก.พ. 2565
7 ประกาศ ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.256525 ต.ค. 2564
8จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 256611 ส.ค. 2563
9หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร25 พ.ค. 2563
10มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256213 พ.ย. 2562
11หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร16 ต.ค. 2561

1