ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
107
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,605
ปีนี้
39,002
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
206,020
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม30 ก.ย. 2565
2แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 เม.ย. 2565
3แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
4คำสั่ง มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 มี.ค. 2565
5มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน 7 มี.ค. 2565
6คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง27 ส.ค. 2564
7การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี27 พ.ค. 2564
8แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม7 พ.ค. 2564
9การจัดระบบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล การคุ้มครองทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล (ก.พ.7) และข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนยวม (ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ) อันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานการเจ้าห5 มี.ค. 2564
10ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุนยวมว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.256219 มี.ค. 2562
11คำสั่งที่ 12/2559 เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแ14 ต.ค. 2559

1