ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,919
ปีนี้
39,791
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
248,649
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน 8 ชุมชน 28 ก.ย. 2566
2แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถส่วนกลางและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานขับรถ 256621 ก.ย. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง การจัดตั้งชุมชน6 ก.ย. 2566
4หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ ประจำปี 25664 ก.ย. 2566
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลขุนยวม1 มิ.ย. 2566
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม30 ก.ย. 2565
7แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 เม.ย. 2565
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
9คำสั่ง มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 มี.ค. 2565
10มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน 7 มี.ค. 2565
11คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง27 ส.ค. 2564
12การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี27 พ.ค. 2564
13แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม7 พ.ค. 2564
14การจัดระบบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล การคุ้มครองทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล (ก.พ.7) และข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนยวม (ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ) อันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานการเจ้าห5 มี.ค. 2564
15ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุนยวมว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.256219 มี.ค. 2562
16คำสั่งที่ 12/2559 เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแ14 ต.ค. 2559

1