ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,919
ปีนี้
39,791
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
248,649
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

โครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.2566

งานนิติการ เทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลขุนยวม นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกิดทักษะในการใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและสิทธิผลต่อการให้บริการประชาชนมากขึ้น

ในการอบรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับเกียรติ จาก นายธนากร จันทร์โอภาส ท้องถิ่นอำเภอขุนยวม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2. ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาล
3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และภาคบ่าย เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับเกียรติจาก
นายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
1. วินัยข้าราชการท้องถิ่น
2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น และ พนักงานจ้าง
3. จริยธรรม คุณธรรม ในองค์กร

 


 
23 พฤษภาคม 2566