ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
141
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
126
เดือนที่แล้ว
5,626
ปีนี้
51,698
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
260,556
ไอพี ของคุณ
18.206.48.243

1
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ เทศบาลตำบลขุนยวม โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2566” โดยจัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
(1) การคัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น
โดย ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลขุนยวม
(2) การบรรยาย “เรื่องการดูแลสุขภาพ ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย”
โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(3) การบรรยายและสาธิตการทำยาหม่องสมุนไพร
โดย นางนงนุช ราชบัณฑิต (ผู้แทนกลุ่มอาชีพและผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนยวม)
(4) ทำกิจกรรมร่วมกัน “ร้องเพลง การแสดงความสามารถของผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์จากประธานชมรมผู้สูงอายุ”
โดย ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนยวม
16 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 2/2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม โดยมีเรื่องพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาปรับแผนการเงินประจำปี 2566

2. การพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2566 จำนวน 25 โครงการ

29 พฤศจิกายน 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 1 ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการประชุมในครั้งนี้ แจ้งการรับเงิน - จ่ายเงิน กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) 

06 ตุลาคม 2565

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม โดย นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้

ในการอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการได้นำเสนอการดำเนินงานโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 ทั้งหมด 24 โครงการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ CIPP Model ทางเทศบาลตำบลขุนยวม ของขอบคุณ นายกิตติ์พิพัฒน์ เยาวโสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลขุนยวม วิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการ และ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ทุกท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม โรงพยาบาลขุนยวม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุนยวม ประธานชุมชนป๊อก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม ที่ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในครั้งนี้

30 สิงหาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 6/2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

26 กรกฎาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

26 กรกฎาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่3/2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

12 มกราคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานการเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

12 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานในการเปิดประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

25 พฤศจิกายน 2564

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

16 กันยายน 2564

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสุเทพ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

26 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลขุนยวม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "เทศบาลตำบลสุเทพ" ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม โดยนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร่วมต้อนรับครับ

26 พฤศจิกายน 2563

จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

1 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่1 ประจำปี 2564 เพื่อรับรองรายงานการเงินประจำปีและพิจารณาระเบียบกองทุนฯ โดยมี นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในการประชุม ในครั้งนี้

01 ตุลาคม 2563

อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่27-28สิงหาคม2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการประจำปี2563 โดยนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ

27 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดการประชุมครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม โดยหัวข้อในการประชุมดังนี้

1. รายงานงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม 

2. แจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปี 2563 จำนวน 23 โครงการ

3. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2563

30 มกราคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)