ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
4,027
ปีนี้
21,189
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
230,047
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

นางสาวดารุณี บุญส่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
(089-555-7578)


นางสุภาพร เครืองาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(091-859-1968)


นางสาวชัญชนิชา แหวนวงษ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(098-394-6539)


นางสาวปวีณา จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกรชำนาญการ


นายภัทราวุธ กระจ่างแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกรียงไกร สิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายศิริศักดิ์ กาวิละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสมรัก ทานา
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางยุภาวดี คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางนภา เลิศขจร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวรจนา ทองประสาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิเชษฐ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายศิริ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ ปัสเสน
พนักงานดับเพลิง


นางสาวทักษิณา ยอดประทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นายทรงพล วนาศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอิริยาภรณ์ เรือนแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวีรพล ขันตี
พนักงานดับเพลิง


-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง


นายพัฒนะพงษ์ มหาสิงห์
พนักงานดับเพลิง


นายวิโรจน์ ใจตุ่น
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ บุญทา
พนักงานดับเพลิง


นายไพรัตน์ ขุนทองจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายกฤตธรรม สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์


ตำแหน่งว่าง
คนงานทัั่วไป