ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
95
เดือนนี้
443
เดือนที่แล้ว
4,027
ปีนี้
21,189
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
230,047
ไอพี ของคุณ
44.192.92.49

1
มาตรการการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
02 มิถุนายน 2566

ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
26 เมษายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภา๊ษี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
29 มีนาคม 2566

ประกาศจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลขุนยวมและนอกเขตบางส่วนเป็นบางเวลา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลขุนยวม จำเป็นต้องประกาศจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลขุนยวมและนอกเขตบางส่วน #เป็นช่วงเวลา คือ ตั้งแต่เวลา 05.00 - 21.30 น. เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ #ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน กิจการประปาเทศบาลตำบลขุนยวม ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

06 มีนาคม 2566

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีการศึกษา 2566

 อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มีนาคม 2566 ???? ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
053 - 691-524

03 มีนาคม 2566

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

31 มกราคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขอความร่วมมือ ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

24 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

06 มกราคม 2566

งานสายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญเที่ยวงาน
สายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566
ณ อนุสรณ์สถานมิตรไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม
 
1. การประกวดนางงามมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น
2.  สนุกเฮฮากับมินิคอนเสิร์ตศิลปินลานนา " SL MUSIC "
3. ตื่นตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
4. เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแม่ฮ่องสอน
5. การแสดงนิทรรศการมีชีวิต
6. การสาธิตและจำหน่ายอาหารท้องถิ่น
 
"แล้วพบกันครับ"
06 มกราคม 2566

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
อำเภอขุนยวม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ "พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอารหารแห้ง ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาขุนยวม)
ข้าราชการ : ชุดกากี
ประชาชน : ชุดผ้าไทย/จิตอาสา/ชุดสุภาพ
26 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายฯเทศบาลตำบลขุนยวมจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือความรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนเผยแพร่ให้ชุมชนรับทราบ

22 ธันวาคม 2565

ประชาคมการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนยวม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง "การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566"

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุนยวม (หลังเดิม)

13 ธันวาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (113 รายการ)