ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
218
เดือนนี้
4,498
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
38,895
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
205,913
ไอพี ของคุณ
44.197.198.214

1
เชิญชวนประกวดกระทงเล็กประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดกระทงเล็ก ประจำปี 2565 โดยเป็นกระทงประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ
 
กติการการประกวด
1. รูปทรงสวยงามและสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
2. เอกลักษณ์ความเป็นไทย 20 คะแนน 
3. ความประณีต  20 คะแนน  
4. ขนาดและสัดส่วน 20 คะแนน  
5. ทดสอบลอยน้ำได้  20 คะแนน 
 
รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ                                     จำนวนเงิน  2,000.- บาท
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     จำนวนเงิน  1,000.- บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                     จำนวนเงิน     600.- บาท
 
 
????รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-691524
26 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญร่วมรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยกิจกรรมวางพวงมาลา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม 

***การแต่งกาย

- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

- ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน

- ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีชมพู

20 ตุลาคม 2565

ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
20 ตุลาคม 2565

ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

11 ตุลาคม 2565

 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม
 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ตุลาคม 2565
เปิดการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565

ประกาศรับสมัครสาวงามประกวดธิดาบัวตอง  ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศรับสมัครสาวงาม 
ประกวดธิดาบัวตอง 
ในงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2565 
ในวันที่ 15 พฤศจิากยน 2565 
-----------------------------------------------------------------------
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม มงกุฎถ้วยรางวัล และสายสะพาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลขวัญใจมหาชน เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
-----------------------------------------------------------
#หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวด
1. สุภาพสตรี อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ( เกิดไม่เกิน พ.ศ.2547)
2. สถานภาพโสด (ไม่เคยผ่านการสมรสและการมีบุตร)
3. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาของผู้เข้าประกวดหรือบิดา - มารดา อยู่ใน อำเภอขุนยวม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

#หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน )
3. รูปถ่ายขนาดโปสการ์ด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. กรณีไปศึกษาที่อื่นให้มีใบรับรองภูมิลำเนา จำนวน 1 ฉบับ
----------------------------------------------------------
“รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-1466 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 091 - 8591968 ”

07 ตุลาคม 2565

รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวมประจำ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขุนยวม
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง งานรื่นเริงต้อนรับเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวมประจำปี 2565
-----------------------------------------
โดยจะประกวดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
#ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
1 ระดับประถมศึกษา(เฉพาะนักร้องอายุไม่เกิน 12ปี)
2. ระดับมัธยมศึกษา(เฉพาะนักร้องอายุไม่เกิน 18ปี)
3. หางเครื่อง/แดนเซอร์ จำนวน 5-10คน (ไม่จำกัดอายุ)
4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หลักฐานการสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชนของนักร้องผู้เข้าประกวด จำนวน 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดหรือกรณีไม่ได้ส่งประกวดในนามโรงเรียนต้องมีหนังสือแสดงสถานะการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่ผู้เข้าประกวดกำลังศึกษาอยู่(เฉพาะนักร้องผู้เข้าประกวด)
- ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมโทร. 0-5369-1466 หรือ 080-858-4789
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
----------------------------------------------------------------
#รางวัลการประกวดประถมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000.-บาท
------------------------------------------------------------------
#รางวัลการประกวดมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000.-บาท
---------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
1. ทั้ง 2 ระดับรับจำนวน ระดับละไม่เกิน 15 ทีม
2. เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่ง
3. ให้แต่ละทีมเตรียมแผ่นเพลงที่ใช้ในการประกวด ตัดเสียงนักร้องออกเหลือแค่เสียงดนตรีและนำมาให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสียงด้วยในวันที่ประกวด
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯถือเป็นที่สิ้นสุด
5. จับลำดับการขึ้นร้องเพลงในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. บริเวณกองอำนวยการ หน้าเวที 

06 ตุลาคม 2565

ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
05 ตุลาคม 2565

การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
09 สิงหาคม 2565

ขอเจิญจวนแอ่วงาน "กาดหมั้ว คัวฮอม",เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ขอเจิญจวนแอ่วงาน ???? กาดหมั้ว คัวฮอม ???? วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป มาสัมผัสความสนุกสนานกับกิจกรรม อาทิ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การรำวงย้อนยุค นิทรรศการต่างๆ และกาดหมั้ว #แล้วปะกันครับ

#ม่วนใจ๋แอ่วกาด
#ซะป๊ะของกิ๋น
#ผ่อนิทรรศการ
#สืบสานวัฒนธรรม

08 สิงหาคม 2565

กำหนดการกิจกรรม 12 สิงหาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 รายละเอียดกำหนดการตามที่ประชาสัมพันธ์มาพร้อมนี้

08 สิงหาคม 2565

ขอเชิญร่วมออกบูธจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า ภายใต้แนวคิด กิจกรรม "กาดหมั้วคัวฮอม",เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

???? ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม????

ขอเชิญร่วมออกบูธจัดแสดงและ จำหน่ายสินค้า ภายใต้แนวคิด กิจกรรม #กาดหมั้วคัวฮอม

การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านของชุมชน
และการเปิดลานวัฒนธรรมของชุมชน
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565
------------------------------------------

????ลงทะเบียนจองพื้นที่จำหน่าย????
ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 65
ณ เทศบาลตำบลขุนยวม ชั้น 2

05 สิงหาคม 2565

 เปลี่ยนแปลงชื่อชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อชุมชนย่อยในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม
จากเดิม ชุมชนป๊อก ส.ภูธร
เปลี่ยนเป็น  ชุมชนป๊อกวัดคำใน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุระยะเวลา 6 เดือน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

19 กรกฎาคม 2565 กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 250 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2565)

จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รอบแรกรวม 4 เดือน (เม.ย. - ก.ค. 2565)

รอบถัดไปในวันที่ 19 ส.ค.2565 และ 19 ก.ย. 2565 ตามลำดับ

ขอให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพของเทศบาลตําบลขุนยวม สามารถนำสมุดบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ครับ

19 กรกฎาคม 2565

LINE OFFICIAL ของเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม เพิ่มช่องทางสื่อสาร ผ่านไลน์ @ หรือ LINE OFFICIAL เรื่องร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน กิจการประปา ฯลฯ เทศบาลตำบลขุนยวมยินดีให้บริการ เพียงสแกน QR CODE กับเรา หรือคลิ๊ก https://lin.ee/ZiyXSrE (เทศบาลตำบลขุนยวม) <...เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มได้เข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลขุนยวม โทร. 053-691466

19 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (96 รายการ)