ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53691-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
215
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,919
ปีนี้
39,791
ปีที่แล้ว
41,840
ทั้งหมด
248,649
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61

2
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีการศึกษา 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม
เปิดรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปีการศึกษา 2566

 อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มีนาคม 2566 ???? ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
053 - 691-524

03 มีนาคม 2566

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

31 มกราคม 2566

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขอความร่วมมือ ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่าหมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

24 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00 น. 

06 มกราคม 2566

งานสายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญเที่ยวงาน
สายสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566
ณ อนุสรณ์สถานมิตรไทย-ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม
 
1. การประกวดนางงามมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น
2.  สนุกเฮฮากับมินิคอนเสิร์ตศิลปินลานนา " SL MUSIC "
3. ตื่นตากับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น
4. เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแม่ฮ่องสอน
5. การแสดงนิทรรศการมีชีวิต
6. การสาธิตและจำหน่ายอาหารท้องถิ่น
 
"แล้วพบกันครับ"
06 มกราคม 2566

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
อำเภอขุนยวม ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ "พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา" ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอารหารแห้ง ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ หน้าธนาคารกรุงไทย (สาขาขุนยวม)
ข้าราชการ : ชุดกากี
ประชาชน : ชุดผ้าไทย/จิตอาสา/ชุดสุภาพ
26 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลโดยการขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายฯเทศบาลตำบลขุนยวมจึงขอประชาสัมพันธ์คู่มือความรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนเผยแพร่ให้ชุมชนรับทราบ

22 ธันวาคม 2565

ประชาคมการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนยวม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง "การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566"

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอขุนยวม (หลังเดิม)

13 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมฯ ในการบริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล 2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2565

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ  2566,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดการประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์

โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

08 ธันวาคม 2565

เชิญชวนประกวดกระทงเล็กประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวดกระทงเล็ก ประจำปี 2565 โดยเป็นกระทงประดิษฐ์จากใบตองหรือวัสดุจากธรรมชาติ
 
กติการการประกวด
1. รูปทรงสวยงามและสร้างสรรค์ 20 คะแนน 
2. เอกลักษณ์ความเป็นไทย 20 คะแนน 
3. ความประณีต  20 คะแนน  
4. ขนาดและสัดส่วน 20 คะแนน  
5. ทดสอบลอยน้ำได้  20 คะแนน 
 
รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ                                     จำนวนเงิน  2,000.- บาท
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1                     จำนวนเงิน  1,000.- บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2                     จำนวนเงิน     600.- บาท
 
 
????รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม ภายในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-691524
26 ตุลาคม 2565

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  23 ตุลาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญร่วมรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยกิจกรรมวางพวงมาลา เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุนยวม 

***การแต่งกาย

- ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสหกิจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

- ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบี่ ถุงมือ

- องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบของหน่วยงาน

- ประชาชน : ชุดผ้าไทย/สุภาพโทนสีชมพู

20 ตุลาคม 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 9  (131 รายการ)