ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,482
ปีนี้
4,245
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
140,813
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

22 กุมภาพันธ์ 2564 กู้ชีพกู้ภัยเหยี่ยวแดง ทต.ขุนยวม ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยแม่ฮ่องสอนจุดบริการขุนยวม ร่วมกันเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับลูกเสือ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

22 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2

18 กุมภาพันธ์ 2564

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

18 กุมภาพันธ์ 2564 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเก็บขยะรอบบริเวณสระน้ำรัชดาภิเษก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขุนยวม และ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

18 กุมภาพันธ์ 2564

 รื้อถอนโครงป้ายไม้ไผ่ บริเวณหัวสนามบิน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ งานสวนสาธารณะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง รื้อถอนโครงป้ายไม้ไผ่ บริเวณหัวสนามบิน

15 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมผู้สมัครเลือกตั้ง 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30 - 12:00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เพื่อให้ผู้ลงสมัครเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฏหมายในการหาเสียง ข้อห้ามในการหาเสียง และตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม

14 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานวันที่ 8 ก.พ.64 เกาะติดการรับสมัครเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลขุ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
รายงานวันที่ 8 ก.พ.64 เกาะติดการรับสมัครเลือกตั้งของสมาชิกสภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี ของเทศบาลตำบลขุนยวม
1. นายกเทศมนตรี (2 ราย)
2. สมาชิกสภาเขต 1 (3 ราย)
3. สมาชิกสภาเขต 2 (3 ราย)
08 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมเเต่งตั้งและมอบหมายบุคคลประจำการเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. นายภคนท รชตธนบวร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม ประชุมเเต่งตั้งและมอบหมายบุคคล หรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ในการนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม พูดคุยทำความเข้าใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้
05 กุมภาพันธ์ 2564

วิทยากรให้ความรู้ความสำคัญในการป้องกันภัยใหักับนักเรียน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

5 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิทยากรเทศบาลตำบลขุนยวม ให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนแม่สะเป่ใต้ ในเรื่องให้ความสำคัญในการป้องกันภัยให้กับนักเรียน ภายใต้โครงการ เยาวชน รักษ์พงไพร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า ดอยเวียงหล้า 

05 กุมภาพันธ์ 2564

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น​และการกู้ภัย โรงเรียนขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธื 2564 โรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความอนุเคราะห์ทีมงานกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยร่วมแม่ฮ่องสอน ให้ความรู้น้องๆนักเรียนเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย

03 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เวลา 10.00 น. นายภคนท รชตธนบวร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม นัดประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ เทศบาลตำบลขุนยวม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวมมี 3 ท่านได้แก่

1. นายบุญสม เมืองนำโชค ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม

2. นายบุญทิตย์  คำแดง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม

3. ร.ต.ท.สมคิด  ขัตติวงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม

02 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการหนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แก่ราษฎรอำเภอขุนยวม
ในการนี้ นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมเป็นตัวแทนรับผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้
???? จังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 มกราคม 2564

ซ่อมฝารางระบายน้ำ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

22 มกราคม 2564 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นายจำลอง จิโนเป็ง นำพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวมซ่อมฝารางระบายน้ำ ป๊อกโพธาราม บริเวณหน้าโรงน้ำแข็งศักดิ์เจริญ

22 มกราคม 2564

เดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังห,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
16 ธันวาคม 2563 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดนเริ่มขบวนตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าหลักเมืองขุนยวม เดินตามถนนหลวงหมาย 108 จนถึงบริเวณลานเทศบาลตำบลขุนยวม ครับ อย่าลืม วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 17:00 น. ขอเชิญผู้มีสิทธทุกท่าน ออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเพื่อเลือกคนที่มีความสามารถมาบริหารท้องถิ่นของเราครับ
16 ธันวาคม 2563

วันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เมื่อเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 2563
เาลา 07.00 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม

เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สะพานน้ำยวม) หมู่ 2

ในการนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

05 ธันวาคม 2563

 ถนนคนเดิน กาดศุกร์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

27 พฤศจิกายน 2563 ศุกร์แรกกับงาน ถนนคนเดิน กาดศุกร์ เริ่มขายสินค้า 17:00 น. และมีการบรรเลงเพลงโดยวงซะล้อซอซึงผู้สูงอายุ เวลา 19:00 น. เริ่มการแสดงของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม / ชุมชนป๊อก ส. ภูธร / ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล / ชมรมเต้นบาสโลบ ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ

27 พฤศจิกายน 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)