ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
229
เดือนที่แล้ว
1,635
ปีนี้
12,164
ปีที่แล้ว
51,622
ทั้งหมด
125,639
ไอพี ของคุณ
3.235.62.151วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 15:00 น. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดย นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธาน ในพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ และ ได้มีชุมชน โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

03 กรกฎาคม 2563

3 มิถุนายน 2563 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" โดยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ไปเติมตู้ปันสุข จำนวน 3 ตู้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพลเอกหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
1. ตู้โรงพยาบาลขุนยวม
2. ตู้หน้าสถานนีตำรวจภูธรขุนยวม
3. ตู้วัดโพธาราม

03 มิถุนายน 2563

เช้าวันนี้ (3 มิ.ย. 63) ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

03 มิถุนายน 2563

10 เมษายน 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม จัดพนักงานเทศบาลดำเนินการแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 8 ชุมชนป๊อก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ( COVID-19)

ปล ครัวเรือนใดในเขตเทศบาล ยังไม่ได้รับหน้ากากผ้า สามารถมารับได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ในวันเวลาราชการ ครับ

10 เมษายน 2563

20 มีนาคม 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยนายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานต่อ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม ประธานเปิดโครงการอบรม ในครั้งนี้

โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 8 ป๊อก และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน

การจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอบรมและทำหน้ากากอนามัย เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนี่งว่า COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงเทียบเท่าโรคซาร์ส มากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งองค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถหาที่มาของเชื้ออย่างชัดเจนได้ และปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย ดังนั้น เราควรดูแลตนเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โรคไวรัส COVID - 19 เทศบาลตำบลขุนยวม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด19 รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเผยแพร่ความรู้ให้กับครอบครัวและชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและเป็นการลดการติดต่อแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลขุนยวม มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด - 19 และทีมวิทยากรจาก ครู ก. เทศบาลตำบลขุนยวม สอนการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ครับ

20 มีนาคม 2563

19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ กรมปศุสัตว์อำเภอขุนยวม จัดทำโครงการป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 โดยทำหมันสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวจำนวน 40 ตัว ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

19 มีนาคม 2563

16 มีนาคม 2563 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ยกระดับป้องกัน โควิด-19 BIG Cleaning ลุยฆ่าเชื้อ ทําความสะอาดหน่วยงานในพื้นที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19

16 มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมการพัฒนาของจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำ บริเวณสะพานน้ำยวม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามวิกฤติ จำนวน 2 ฝาย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้

13 มีนาคม 2563

3 มีนาคม 2563 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม นำทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนยวม  เข้าร่วมการปล่อยแถวการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อำเภอขุนยวม โดยมี นายวีระพงศ์ รัตนศรี ปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการปล่อยแถวในครั้งนี้ 

 

โดยเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ส่วนราชการอำเภอขุนยวม ตชด. ป่าไม้ ไฟป่า ร่วมกันทำความสะอาดถนน ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ครับ

03 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมี นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงาน มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน

โดยโครงสร้างประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และชุดปฏิบัติการ 1 - 4 ซึ่งมีหน้าที่ติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือ พาหนะความพร้อมในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ร่วมฝึกซ้อมแผนระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

โดยเทศบาลตำบลขุนยวม มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการฝึกอบรม ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

02 มีนาคม 2563

งานสายสัมพันธ์มิตรภายไทย - ญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

โดยค่ำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการสายสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม ประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ศิลปิน "ไม้เมือง" การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นของเด็กนักเรียน การแสดงของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุนยวม การแสดงนิทรรศการมีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน

คืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนอนุบาลขุนยวม / โรงเรียนขุนยวม / โรงเรียนขุนยวมวิทยา / ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล / ชุมชนพี่น้องนามล / กลุ่มเยาวชนทอผ้ากะเหรี่ยง

27 กุมภาพันธ์ 2563

25 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2563 มีนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยาเข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน ในการนี้ นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในครั้งนี้
 
และการอบรมความรู้ เทศบาลตำบลขุนยวมขอขอบพระคุณวิทยากร ทางสถานนีตำรวจภูธรขุนยวม และ โรงพยาบาลขุนยวม ที่มามอบความรู้ให้แก่เด็กๆ ครับ
25 กุมภาพันธ์ 2563

13 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ จัดโครงการโครงการฝึกอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ) เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา / นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง /นายธนวรรธน์ ใจจา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ที่มอบความรู้เกี่ยวกับวินัยการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

13 กุมภาพันธ์ 2563

ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลขุนยวม แจกป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนิื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยระยะทาง Funrun 5 km

07 กุมภาพันธ์ 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)