ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,461
เดือนที่แล้ว
1,234
ปีนี้
1,461
ปีที่แล้ว
51,622
ทั้งหมด
114,936
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208"ขยะแลกไข่" โครงการดีๆจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นทุกๆวันพุธของแต่ละเดือน วนไปรับแลกทุกชุมชนป๊อก เทศบาลตำบลขุนยวม ขอบคุณประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ร่วมด้วยช่วยกันลดขยะจากครัวและขอบคุณน้องๆพี่ๆในกองที่ช่วยกันมาตลอด

22 มกราคม 2563

20 มกราคม 2563 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นางแสงดาว  วนาสวรรค์ หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม กกต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20 มกราคม 2563

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเร่ียนบ้านหนองแห้ง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมบรรยาย การเดินทางไกลของลูกเสือสำรองของกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน - แม่กิ๊ วันที่วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ บริเวณน้ำพุร้อนหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14 มกราคม 2563

ประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพบ้านขุนยวมเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยท่านพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม และเจ้าอาวาสวัดโพธารามท่านได้เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ กำหนดวันที่ 14 กพ.63 และได้มอบเงินตั้งต้นผ้าป่า 3,000 บาท และมีคุณอภินันท์ กมลดีเยี่ยม คุณอาภรณ์ กมลดีเยี่ยมร่วมสบทบ 20,000 บาท (ในโอกาสทำบุญครบรอบวันเกิด 26 กพ.63)และท่ายสท.ปราณี จันทร์หอม ร่วมสมทบ 2,000 บาท..เพื่อนำเงินทั้งหมดเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและด้อยโอกาสบ้านขุนยวม..ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและด้อยโอกาส จากใจคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย

14 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยมีความหมายว่า เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่าง ๆ การบริการเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมครั้งนี้

#ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนของรางวัล มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

11 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน "การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอขุนยวมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา

09 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลขุนยวม ฝ่ายงานด้านกู้ชีพเหยี่ยวแดง ได้รับคำร้องขอ รับผู้ป่วยติดเตียง รักษาตามนัด โรงพยาบาลขุนยวม

09 มกราคม 2563

7 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม ออกเดินรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม น้ำดื่ม และเงินสนับสนุน ของพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 

#ขอบคุณทุกท่านที่มอบของให้แก่เด็กๆนะครับ

07 มกราคม 2563

3 มกราคม 2562 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ร่วมมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันสุดท้าย

03 มกราคม 2563

27 ธันวาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม
27 ธันวาคม 2562

20 ธันวาคม โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดงานกีฬาในครั้งนี้

ในนามโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับ ที่งานกีฬาผ่านไปด้วยดี #ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ

20 ธันวาคม 2562

วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
 
นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1,655 แผ่น และมีผู้เข้ารับระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 120 คน หลังจากนี้ทางผู้นำชุมชนจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ต่อไป
18 ธันวาคม 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายวินัย  จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิด"โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว(104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำน้ำพริก เครื่องแกง ณ กลุ่มเทศบาลตำบลขุนยวม โดยได้รับเกียรติจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและครอบครัว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

18 ธันวาคม 2562

นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วยสมาชิกสถาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "เทศบาลตำบลปริก" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านประวัติศาสตร์ของอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และ เข้าชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลขุนยวม ในการทอผ้ากะเหรี่ยงของชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล #เทศบาลตำบลขุนยวมยินดีต้อนรับครับ

15 ธันวาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจากอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและสิ่งของ ไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอขุนยวม จำนวน 3 รายพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

11 ธันวาคม 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (17 รายการ)