ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,166
เดือนที่แล้ว
3,459
ปีนี้
16,950
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
183,968
ไอพี ของคุณ
3.234.244.105

1
ศุกร์พัฒนา 27 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม “พัฒนาทุกวันศุกร์” โดยศุกร์นี้ทำการขุดลอกลำเหมือง หลังโรงเรียนขุนยวมยวมวิทยา ซึ่งเป็นเส้นทางไหลของน้ำธรรมชาติไหลไปลงสระหนองน้ำม่วยต่อ เพื่อรองรับการใช้น้ำทั้งอุปโภคบริโภค ของพี่น้องผู้ใช้น้ำของกิจการประปาเทศบาลตำบลขุนยวม

27 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมเวทีเสวนาการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้านการจราจร,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมเวทีเสวนาการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขด้านการจราจร ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขุนยวมวิทยา

25 พฤษภาคม 2565

เข้าร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับเลือก โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับมอบ ในบ้านห้วยต้นนุ่น ณ โบสถ์นักบุญเซซีลียา บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 พฤษภาคม 2565

ศุกร์พัฒนา 20 พฤษภาคม 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

20 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกิจกรรมศุกร์พัฒนา ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ซึ่งทุกๆ วันศุกร์เทศบาลตำบลขุนยวมจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ในชุมชนหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไป สำหรับในวันนี้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เก็บขยะ หนองน้ำชุมชนป๊อกโพธาราม

20 พฤษภาคม 2565

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ) จิตอาสาพระราชทาน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
19 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน (หมวกและผ้าพันคอ) จิตอาสาพระราชทาน ให้แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ห้วงวันที่ 1-10 มกราคม 2563
ในการนี้ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
19 พฤษภาคม 2565

ประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพบ้านขุนยวม ครั้งที่ 1/2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

19 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพบ้านขุนยวม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม โดยทางคณะกรรมการได้เสนอชื่อขอรับการช่วยเหลือจำนวน 5รายๆละ1000บาท
1.นางขันแก้ว สังสุทธิ์
2. นายพะยะเก หนุนทรัพย์เงินดี
3. นายศราวุติ กาวีละ
4. นายปั๋น สุขใจ
5. นางแหลง ศุวัฒน์มงคล

19 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

19 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดกิจกรรม รถน้ำดำหัว
ขอพร ผู้สูงอายุโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ซึ่งรักษาไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณ
1. ผอ.กศน.อำเภอขุนยวม
2. นายปัญญา รักสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
3. ท่านประธานชุมชน
4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม
5. สจ.วิเชียร บุญระชัยสวรรค์
6. คุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ ท่านประธานสภาสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. พลเอก สุรพล ตาปนานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาแม่ฮ่องสอน
8. นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม ผอ.รพ.ขุนยม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.ขุนยวม
9.คณะครู กศน.อำเภอขุนยวม ทุกท่าน
ที่ดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ❤️

19 พฤษภาคม 2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

17 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เข้าร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ โครงการพัฒนาสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 พฤษภาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

16 พฤษภาคม 2565 นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นายสัญญา จารุจินดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล 1 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 การประชุมครั้งนี้เพื่อแจ้งเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาว่ามีมาตรการในการป้องกันอย่างไร และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2565

16 พฤษภาคม 2565

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

12 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) ให้กับนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ก่อนเข้าข่ายคุณธรรมนำชีวิตเพื่อพัฒนา ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

12 พฤษภาคม 2565

จิตอาสาพระราชทาน “ เนื่องในวันฉัตรมงคล”,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

4 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยนายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้

ในการนี้ ทางศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอขุนยวม ได้มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ครอบครัวมีฐานะยากจนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 8 ราย

 

04 พฤษภาคม 2565

มอบถุงยังชีพ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

4 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร พี่น้องพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกันทำถุงยังชีพให้กับพี่น้องพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตอนนี้กำลังรักษาตัวแบบ Home Isolation ผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวอยู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 19 ถุง และ นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม นำทีมพนักงานลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับพี่น้องเทศบาลตำบลขุนยวม #ขอให้หายเร็วๆ ครับ

04 พฤษภาคม 2565

ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

2 พฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Atigen Test kit (ATK) ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม จำนวนทั้งสิ้น 99 ราย #ไม่พบเชื้อ 94 ราย #พบเชื้อ 5 ราย โดยทางเทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขุนยวม เพื่อดำเนินการรักษาตามขั้นตอนต่อไป

02 พฤษภาคม 2565

ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

2 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลขุนยวม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม เพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างสูงสุด

ในการนี้ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้

02 พฤษภาคม 2565

ตัดต้นไม้หักโค่นขวางถนนและบ้านเรือนหลังเกิดลมพายุ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 

2 พฤษภาคม 2565 นายจำลอง จิโนเป็ง นายนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นายบุญสม ชูสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ(ดับเพลิง) และงานสวนสาธารณะ ออกตัดต้นไม้ที่หักโค่นขวางถนนและบ้านเรือน ชุมชนป๊อกกุงเจ้าราช และ ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล หลังจากเกิดพายุลมแรงเมื่อคืนที่ผ่านมา

02 พฤษภาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (382 รายการ)