ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78กิจกรรมการพัฒนาของจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

13 มีนาคม 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมการพัฒนาของจิตอาสา ทำฝายชะลอน้ำ บริเวณสะพานน้ำยวม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามวิกฤติ จำนวน 2 ฝาย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงาน ในครั้งนี้

13 มีนาคม 2563

การปล่อยแถวการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อำเภอขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

3 มีนาคม 2563 นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม นำทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนยวม  เข้าร่วมการปล่อยแถวการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่อำเภอขุนยวม โดยมี นายวีระพงศ์ รัตนศรี ปลัดอาวุโสอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการปล่อยแถวในครั้งนี้ 

 

โดยเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม ส่วนราชการอำเภอขุนยวม ตชด. ป่าไม้ ไฟป่า ร่วมกันทำความสะอาดถนน ในเขตเทศบาล และ นอกเขตเทศบาล เพื่อเพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ที่เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ ครับ

03 มีนาคม 2563

อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมี นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงาน มีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 50 คน

โดยโครงสร้างประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ และชุดปฏิบัติการ 1 - 4 ซึ่งมีหน้าที่ติดตามข้อมูล สถานการณ์สาธารณภัย สำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัย การจัดเตรียมเครื่องมือ พาหนะความพร้อมในการปฏิบัติงาน การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ร่วมฝึกซ้อมแผนระดับท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

โดยเทศบาลตำบลขุนยวม มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการฝึกอบรม ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยการอบรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

02 มีนาคม 2563

งานสายสัมพันธ์มิตรภายไทย - ญี่ปุ่น 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

งานสายสัมพันธ์มิตรภายไทย - ญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

โดยค่ำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานโครงการสายสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม ประจำปี พุทธศักราช 2563 ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น อำเภอขุนยวม โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ศิลปิน "ไม้เมือง" การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นของเด็กนักเรียน การแสดงของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุนยวม การแสดงนิทรรศการมีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน

คืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีกิจกรรมการแสดงของโรงเรียนอนุบาลขุนยวม / โรงเรียนขุนยวม / โรงเรียนขุนยวมวิทยา / ชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล / ชุมชนพี่น้องนามล / กลุ่มเยาวชนทอผ้ากะเหรี่ยง

27 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
25 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่นักเรียน ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี 2563 มีนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยาเข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน ในการนี้ นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในครั้งนี้
 
และการอบรมความรู้ เทศบาลตำบลขุนยวมขอขอบพระคุณวิทยากร ทางสถานนีตำรวจภูธรขุนยวม และ โรงพยาบาลขุนยวม ที่มามอบความรู้ให้แก่เด็กๆ ครับ
25 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการฝึกอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

13 กุมภาพันธ์ 2563 งานนิติการ จัดโครงการโครงการฝึกอบรมวินัยและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

ในการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ) เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา / นายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง /นายธนวรรธน์ ใจจา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ที่มอบความรู้เกี่ยวกับวินัยการทำงานให้กับพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม

13 กุมภาพันธ์ 2563

 แจกป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ฝ่ายงานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลขุนยวม แจกป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

07 กุมภาพันธ์ 2563

เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนิื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยระยะทาง Funrun 5 km

07 กุมภาพันธ์ 2563

การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นห้กับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่ 5 กพ. 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม สมาคมกู้ภัยร่วมแม่ฮ่องสอน อบต.แม่เงา ร่วมสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย ในการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสร้างฐานวัดกำลังใจ ให้กับลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา

05 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เช้าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.30 น. พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวและร่วมกันป้องกัน รวมถึงการรณรงค์ลดฝุ่นละอองขนาด2.5 ไมครอนที่เป็นปัญหาอยู่ในหลายจังหวัด โดยเริ่มเดินตั้งขบวนหน้าวัดโพธารามเดินขึ้นมาตามถนนหลวงหมายเลข 108 ไปจนถึงโรงพยาบาลขุนยวม

04 กุมภาพันธ์ 2563

ชาวญี่ปุ่นมาสักการะอัฐิบรรพบุรุษ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่ 30 มกราคม 2563 ได้มีญาติของทหารญี่ปุ่นผู้ที่เสียชีวิตหลังจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 มาสักการะอัฐิบรรพบุรุษ และทำพิธีทางศาสนาญี่ปุ่น ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และวัดม่วยต่อ อำเภอขุนยวม

30 มกราคม 2563

"ขยะแลกไข่" ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

"ขยะแลกไข่" โครงการดีๆจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นทุกๆวันพุธของแต่ละเดือน วนไปรับแลกทุกชุมชนป๊อก เทศบาลตำบลขุนยวม ขอบคุณประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ร่วมด้วยช่วยกันลดขยะจากครัวและขอบคุณน้องๆพี่ๆในกองที่ช่วยกันมาตลอด

22 มกราคม 2563

วิทยากรในการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเร่ียนบ้านหนองแห้ง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการอบรมบรรยาย การเดินทางไกลของลูกเสือสำรองของกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน - แม่กิ๊ วันที่วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ บริเวณน้ำพุร้อนหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14 มกราคม 2563

ประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพบ้านขุนยวมเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประชุมภาคีเครือข่ายสุขภาพบ้านขุนยวมเพื่อเตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคี โดยท่านพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม และเจ้าอาวาสวัดโพธารามท่านได้เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ กำหนดวันที่ 14 กพ.63 และได้มอบเงินตั้งต้นผ้าป่า 3,000 บาท และมีคุณอภินันท์ กมลดีเยี่ยม คุณอาภรณ์ กมลดีเยี่ยมร่วมสบทบ 20,000 บาท (ในโอกาสทำบุญครบรอบวันเกิด 26 กพ.63)และท่ายสท.ปราณี จันทร์หอม ร่วมสมทบ 2,000 บาท..เพื่อนำเงินทั้งหมดเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและด้อยโอกาสบ้านขุนยวม..ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและด้อยโอกาส จากใจคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย

14 มกราคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี

สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยมีความหมายว่า เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวกยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเองด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ การแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์ การตอบปัญหาชิงรางวัล การละเล่นต่าง ๆ การบริการเครื่องดื่ม พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมครั้งนี้

#ขอขอบพระคุณ ผู้สนับสนุนของรางวัล มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

11 มกราคม 2563

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 5  (61 รายการ)