ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอขุนยวมเกมส์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

9 มกราคม 2563

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน "การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน อำเภอขุนยวมเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562" ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา

09 มกราคม 2563

รับผู้ป่วยติดเตียง รักษาตามนัด,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ฝ่ายงานด้านกู้ชีพเหยี่ยวแดง ได้รับคำร้องขอ รับผู้ป่วยติดเตียง รักษาตามนัด โรงพยาบาลขุนยวม

09 มกราคม 2563

เดินรับบริจาคสิ่งของ "วันเด็กแห่งชาติ",เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

7 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลขุนยวม ออกเดินรับบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียน ของเล่น ขนม น้ำดื่ม และเงินสนับสนุน ของพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม 

#ขอบคุณทุกท่านที่มอบของให้แก่เด็กๆนะครับ

07 มกราคม 2563

ตรวจเยี่ยมนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

3 มกราคม 2562 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ร่วมมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ในวันสุดท้าย

03 มกราคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
27 ธันวาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลขุนยวม
27 ธันวาคม 2562

ดอกเข็มเกมส์ ครั้งที่ 5,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

20 ธันวาคม โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการจัดโครงการกีฬาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดงานกีฬาในครั้งนี้

ในนามโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับ ที่งานกีฬาผ่านไปด้วยดี #ปีหน้าเจอกันใหม่ครับ

20 ธันวาคม 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
วันนี้ (18 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
 
นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้ ต่อมากระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุด เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1,655 แผ่น และมีผู้เข้ารับระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 120 คน หลังจากนี้ทางผู้นำชุมชนจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ต่อไป
18 ธันวาคม 2562

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว(104 วัน),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นายวินัย  จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิด"โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว(104 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำน้ำพริก เครื่องแกง ณ กลุ่มเทศบาลตำบลขุนยวม โดยได้รับเกียรติจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและครอบครัว มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

18 ธันวาคม 2562

ศึกษาดูงาน "เทศบาลตำบลปริก"  จังหวัดสงขลา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบหมายให้ นายจำลอง จิโนเป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วยสมาชิกสถาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "เทศบาลตำบลปริก" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในด้านประวัติศาสตร์ของอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น และ เข้าชมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลตำบลขุนยวม ในการทอผ้ากะเหรี่ยงของชุมชนป๊อกวิทยาทรายมูล #เทศบาลตำบลขุนยวมยินดีต้อนรับครับ

15 ธันวาคม 2562

องคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทาน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจากอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและสิ่งของ ไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอขุนยวม จำนวน 3 รายพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎร ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

11 ธันวาคม 2562

"ประเพณีลอยกระทง" ณ ลานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรม "ประเพณีลอยกระทง" ณ ลานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น วัดม่วยต่อ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 
 
 
11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยห้วยใจ พัฒนาทุ่งดอกบัวตอง ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

7 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำพนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยห้วยใจ พัฒนาทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานเปิดงานจิตอาสา ในครั้งนี้

07 พฤศจิกายน 2562

ฝึกอบรมการทำน้ำพริกลาบ 2562,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการทำน้ำพริกลาบ ณ ลานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลขุนยวม ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีชุมชนทั้ง 8 ป๊อกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมจำนวน 50 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรเชษฐ์ ฟองมูล วิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำน้ำพริกลาบในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
23 กันยายน 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติกาเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล 2,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงขงมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติกาเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

17 กันยายน 2562

โครงการฝึกอบรมพลเมืองดี รู้รักษ์ สามัคคี ตามวิถีประชาธิปไตย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และวินัย,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

โครงการฝึกอบรมพลเมืองดี รู้รักษ์ สามัคคี ตามวิถีประชาธิปไตย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และวินัยจราจร ประจำปี 2562 วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลขุนยวม เวลา 08.00 น. -16.30 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เข้าใจผลกระทบและพิษภัยจากการใช้ยาเสพติด รู้จักป้องกันตัวเอง ครอบครับและคนรอบข้าง ช่วยสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้อกับยาเสพติดให้หน่วยงานรัฐ ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

27 สิงหาคม 2562

|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 5  (61 รายการ)