ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
118
เดือนนี้
2,250
เดือนที่แล้ว
3,092
ปีนี้
21,391
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
157,959
ไอพี ของคุณ
3.237.2.4

ทัศนศึกษา ป.1- ป.4 (2563)

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ทัศนศึกษาทุ่งบัวตอง ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ทัศนศึกษา ) ครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติและคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในการนี้เทศบาลตำบลขุนยวมขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินการและอนุเคราะห์ให้กิจกรรมวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ


 
11 พฤศจิกายน 2563