ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
71
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
1,441
เดือนที่แล้ว
2,832
ปีนี้
23,414
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
159,982
ไอพี ของคุณ
3.239.50.33

ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

1 ตุลาคม 2564 ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวมได้ประกาศปิดเนื่องจากเหตุพิเศษ ของการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ระบาดในพื้นที่อำเภอขุนยวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ได้จัดให้มีการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยทำความสะอาด อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องครัว ที่นอน ของเล่น ในครั้งนี้

01 ตุลาคม 2564

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

16 กันยายน 2564 นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นายภคนท รชตธนบวร ปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจน ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) จำนวน 8 ทุน

16 กันยายน 2564

ตรวจสุขภาพฟันแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณทางทีมทันตกรรมโรงพยาบาลขุนยวม ที่ตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ในระดับอนุบาล 1-3 ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2564

06 กันยายน 2564

โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม   ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขุนยวม ที่มอบความรู้ให้แก่ผู้ปกครองของเด็กๆนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ครับ

30 สิงหาคม 2564

ตรวจเยี่ยมคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม พบปะพูดคุย แนะแนวทางสอบถามปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน

20 สิงหาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ฝ่ายอนุบาล,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ฝ่ายอนุบาลเพื่อติดตามมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิค-19 และโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina) เป็นโรคที่ติดเชื้อจากไวรัสชนิดเดียวกันกับมือ เท้า ปากของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม รวมถึงพบปะ พูดคุย ให้ขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียนให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

05 สิงหาคม 2564

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแก้ปัญหาเด้กปฐมวัย 3 - 6 ขวบ ให้มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 50
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัย
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และพี่เลี้ยง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทันตสุขภาพ
5.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพข่องปากที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ในการนี้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และทางเทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ ของโรงพยาบาลขุนยวม ที่เดินทางมามอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม
21 กรกฎาคม 2564

ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
หลังจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 4 วันทำการ นั้น 21 กรกฎาคม 2564 คณะครู พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น ของเล่น สื่อการสอน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสุขา รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อป้องกันเฮอแปงไจน่า (Herpangina) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบมากในเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี แพร่ได้ง่ายโดยผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ หรือการแพร่เชื้อที่ปนเปื้อนมาในน้ำ อาหาร ภาชนะ มือ ของเล่น โต๊ะเก้าอี้ จึงมักพบในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
21 กรกฎาคม 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

12 กรกฎาคม 2564

ติดตามผลการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และนายสัญญา จารุจินดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา และครูศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม บุคลากรทางการศึกษา ในการพูดคุยรับฟังปัญหาและแนะนำการแก้ไข ตลอดจนถึงนโยบายการทำงานในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม

29 มิถุนายน 2564

จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม จัดพิธีไหว้ครูให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อุปการระสั่งสอน แสดงความกตัญญูกตเวที สร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

25 มิถุนายน 2564

 จัดพิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดพิธีไหว้ครู New Normal ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละระดับชั้นภายในห้องพื้นของตนเอง เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
 
“พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใคร
เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง”
24 มิถุนายน 2564

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม จัดให้มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากเข้าเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผนึกกำลังผู้ปกครองร่วมใส่ใจเสริมสร้างความรู้แก่เด็กเพื่อป้องกัน COVID-19 ด้วยแนวคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม วิถีใหม่ แบบ New Normal

14 มิถุนายน 2564

การเปิดภาคเรียนวันแรกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม โดยมีคณะครูของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้บริหาร

โดยนางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมได้ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา และรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู

14 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

18 กุมภาพันธ์ 2564

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (25 รายการ)