ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
84
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
2,753
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,546
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
152,114
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม จัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อแก้ปัญหาเด้กปฐมวัย 3 - 6 ขวบ ให้มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 50
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัย
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู และพี่เลี้ยง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทันตสุขภาพ
5.เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพข่องปากที่ดี ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ในการนี้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และทางเทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ ของโรงพยาบาลขุนยวม ที่เดินทางมามอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพช่องปากให้กับผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม
21 กรกฎาคม 2564

ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
หลังจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ประกาศปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 4 วันทำการ นั้น 21 กรกฎาคม 2564 คณะครู พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ดำเนินการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น ของเล่น สื่อการสอน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องสุขา รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อป้องกันเฮอแปงไจน่า (Herpangina) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบมากในเด็กเล็กอายุไม่เกิน 5 ปี แพร่ได้ง่ายโดยผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ อุจจาระ หรือการแพร่เชื้อที่ปนเปื้อนมาในน้ำ อาหาร ภาชนะ มือ ของเล่น โต๊ะเก้าอี้ จึงมักพบในโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก
21 กรกฎาคม 2564

การนิเทศติดตามการจัดการศึกษา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

12 กรกฎาคม 2564

ติดตามผลการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และนายสัญญา จารุจินดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประชุมคณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา และครูศูนพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม บุคลากรทางการศึกษา ในการพูดคุยรับฟังปัญหาและแนะนำการแก้ไข ตลอดจนถึงนโยบายการทำงานในการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม

29 มิถุนายน 2564

จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม ในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลขุนยวม จัดพิธีไหว้ครูให้กับเด็กเล็ก เพื่อให้รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อุปการระสั่งสอน แสดงความกตัญญูกตเวที สร้างความผูกพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

25 มิถุนายน 2564

 จัดพิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดพิธีไหว้ครู New Normal ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละระดับชั้นภายในห้องพื้นของตนเอง เพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์
 
“พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใส
แต่ว่าใครหนอใคร
เปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง”
24 มิถุนายน 2564

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม จัดให้มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากเข้าเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ผนึกกำลังผู้ปกครองร่วมใส่ใจเสริมสร้างความรู้แก่เด็กเพื่อป้องกัน COVID-19 ด้วยแนวคิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม วิถีใหม่ แบบ New Normal

14 มิถุนายน 2564

การเปิดภาคเรียนวันแรกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนวันแรกของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม โดยมีคณะครูของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้บริหาร

โดยนางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวมได้ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษา และรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนและได้แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู

14 มิถุนายน 2564

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ

18 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 

1. ชั้นอนุบาล 1

2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-291491

18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันที่​ 16​ กุมภาพันธ์​ 2564​ ทีมวิทยากร​จากเทศบาลตำบลขุนยวมและสมาคมกู้ภัยร่วมแม่ฮ่องสอน​ จุดอำเภอขุนยวม ให้ความรู้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ตามโครงการส่งเสริมประสบการณ์​การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก​(หน่วยปลอดภัยในยานพาหนะ)

16 กุมภาพันธ์ 2564

ทัศนศึกษา ป.1- ป.4 (2563),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ทัศนศึกษาทุ่งบัวตอง ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ทัศนศึกษา ) ครั้งนี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติและคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ในการนี้เทศบาลตำบลขุนยวมขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินการและอนุเคราะห์ให้กิจกรรมวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีครับ

11 พฤศจิกายน 2563

จัดโครงการอนุรักษ์ท้องถิ่น วันที่ 1,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการอนุรักษ์ท้องถิ่น วันที่ 1 โดยวันนี้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - 3 เรียนรู้การประดิษฐ์ ทีเงิน ทีคำ จากท่านวิทยากร ในการนี้เทศบาลตำบลขุนยวมขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มามอบความรู้ให้กับเด็กๆครับ

14 กันยายน 2563

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวมร่วมถวายก๋วยสลาก​ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

นายวินัย จีนะบุตร นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นายสัญญา​ จารุจินดา​ ผู้อำนวยการกองการศึกษา​ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม​ และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวมร่วมถวายก๋วยสลาก​
ณ​ วัดโพธาราม​ อำเภอขุนยวม

03 กันยายน 2563

โครงการตานก๋วยสลาก​ ประจำปีการศึกษา​ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม จัดโครงการตานก๋วยสลาก​ ประจำปีการศึกษา​ 2563 โดยในโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณลุงจำนงค์​ ศรีสุวรรณ เป็นวิทยากรที่มามอบความรู้ในการทำต้นก๋วยสลาก ให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม​ 

 

 

02 กันยายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (19 รายการ)