ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,166
เดือนที่แล้ว
3,459
ปีนี้
16,950
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
183,968
ไอพี ของคุณ
3.234.244.105

ลำดับรายการวันที่
1แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 เม.ย. 2565
2แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล8 มี.ค. 2565
3คำสั่ง มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน8 มี.ค. 2565
4มอบอำนาจปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมให้รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวมปฏิบัติราชการแทน 7 มี.ค. 2565
5การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี27 พ.ค. 2564
6แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม7 พ.ค. 2564
7การจัดระบบปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูล การคุ้มครองทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล (ก.พ.7) และข้อมูลบุคลากรในระบบฐานข้อมูลด้านบุคลากรของเทศบาลตำบลขุนยวม (ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ) อันเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานการเจ้าห5 มี.ค. 2564
8ข้อบังคับเทศบาลตำบลขุนยวมว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลขุนยวม พ.ศ.256219 มี.ค. 2562
9คำสั่งที่ 12/2559 เรื่อง มอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแ14 ต.ค. 2559

1