ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
78
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
2,753
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,546
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
152,114
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลในพื้นที่ จ.แม่ฮ่อนสอน27 เม.ย. 2564
2ผลการนับคะแนนเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม28 มี.ค. 2564
3ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขตเลือกตั้งที่ 228 มี.ค. 2564
4ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม เขตเลือกตั้งที่ 128 มี.ค. 2564
5แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง5 มี.ค. 2564
6กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม1 มี.ค. 2564
7ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง (นายกเทศมนตรี)19 ก.พ. 2564
8ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเขต 1)19 ก.พ. 2564
9ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเขต 2)19 ก.พ. 2564
10แบบฟอร์มต่างๆตามระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25636 ก.พ. 2564
11แต่งตั้งบุคคลช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม6 ก.พ. 2564
12แผนที่พอสังเขปแสดงการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลขุนยวม5 ก.พ. 2564
13การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี5 ก.พ. 2564
14ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาสิกสภาเทศบาลตำบลขุนยวม4 ก.พ. 2564
15ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม4 ก.พ. 2564
16หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3 ปี4 ก.พ. 2564
17หนังสือยืนยันไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้รับสมัครเลือกตั้ง4 ก.พ. 2564
18คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี2 ก.พ. 2564
19กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี1 ก.พ. 2564
20การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน21 ต.ค. 2563

12  >> >|