ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,166
เดือนที่แล้ว
3,459
ปีนี้
16,950
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
183,968
ไอพี ของคุณ
3.234.244.105

นางแสงดาว วนาสวรรค์
รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางสุภาพร เครืองาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกรชำนาญการ


นางสาวปวีณา จารุจินดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกรียงไกร สิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายศิริศักดิ์ กาวิละ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสมรัก ทานา
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางยุภาวดี คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโสภณ นรภัย
พนักงานดับเพลิง


นางนภา เลิศขจร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวรจนา ทองประสาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิเชษฐ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายศิริ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ ปัสเสน
พนักงานดับเพลิง


นางสาวทักษิณา ยอดประทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นายทรงพล วนาศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอิริยาภรณ์ เรือนแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวีรพล ขันตี
พนักงานดับเพลิง


นายพันธ์ยศ คงแดง
พนักงานดับเพลิง


นายพัฒนะพงษ์ มหาสิงห์
พนักงานดับเพลิง


นายสมภพ กาวิละ
พนักงานดับเพลิง


นายวิโรจน์ ใจตุ่น
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ บุญทา
พนักงานดับเพลิง


นายไพรัตน์ ขุนทองจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายกฤตธรรม สิงห์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์


ตำแหน่งว่าง
คนงานทัั่วไป