ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
77
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
2,753
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,546
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
152,114
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

นางแสงดาว วนาสวรรค์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุภาพร เครืองาม
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายเกษม ศักดิ์เรืองพล
นิติกรชำนาญการ


นางสาวปวีณา จารุจินดา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายเกรียงไกร สิทธิ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายศิริศักดิ์ กาวิละ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสมรัก ทานา
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน


นางยุภาวดี คำแสน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโสภณ นรภัย
พนักงานดับเพลิง


นางนภา เลิศขจร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวรจนา ทองประสาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิเชษฐ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายศิริ อุประ
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ ปัสเสน
พนักงานดับเพลิง


นางสาวทักษิณา ยอดประทุม
ผู้ช่วยนิติกร


นายทรงพล วนาศิริ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอิริยาภรณ์ เรือนแปง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวีรพล ขันตี
พนักงานดับเพลิง


นายพันธ์ยศ คงแดง
พนักงานดับเพลิง


นายพัฒนะพงษ์ มหาสิงห์
พนักงานดับเพลิง


นายสมภพ กาวิละ
พนักงานดับเพลิง


นายวิโรจน์ ใจตุ่น
พนักงานดับเพลิง


นายอดิศักดิ์ บุญทา
พนักงานดับเพลิง


นายไพรัตน์ ขุนทองจันทร์
พนักงานดับเพลิง


ตำแหน่งว่าง
คนงานทัั่วไป