ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
61
เดือนนี้
519
เดือนที่แล้ว
1,838
ปีนี้
9,004
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
145,572
ไอพี ของคุณ
3.236.231.61

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

02 เมษายน 2564

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ

03 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

- ผช.เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2. พนักงานจ้างทั่วไป

- คนงานประจำรถขยะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน www.muangpon.org หรือ053-684648

24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมรรับบริจาคโลหิต,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

กิ่งกาชาดอำเภอขุนยวม ประชาสัมพันธ์ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กำหนดรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในพื้นที่อำเภอขุนยวมกำหนดวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา เวลา 10.00 - 15.00 น.

01 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

11 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง มาตรการป้องกันโควิด19,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง ประกาศแนวทางและมาตรการปฏิบัติตัว มาตรการการรับบริการ ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทุกส่วนราชการ ในห้วงระยะเวลาการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

07 มกราคม 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาติดต่อเทศบาลตำบลขุนยวม ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
07 มกราคม 2564

งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

23 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และ วันชาติ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กิจกรรมดังต่อไปนี้

1. เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม

2. เวลา 08.30 น. พิธิวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา

3. เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

4. เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา

01 ธันวาคม 2563

ถนนคนเดินทุกวันศุกร์,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอำเภอขุนยวม และนักท่องเที่ยว "ชิม ชม ช้อป แชะ" ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ @กุ๋นยม โดยจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน - ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย - ญี่ปุ่น

ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน/โรงเรียน/เพลงเพราะๆ และการจำหนายสินค้า/อาหาร ต่างๆมากมาย แล้วพบกันศุกร์นี้ ครับ

 
25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศตำบลขุนยวม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนด

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

14 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

3.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ/ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณวันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หลักฐานที่ใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
ในวันเวลาราชการ(08.30-16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์งานพัฒนาชุมชน 053691466

14 ตุลาคม 2563

งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563

ตามที่ เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 จึงขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (คราวที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) ได้รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่า เกิดการระบาดระลอกที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563                จำนวน 20,033 ราย เสียชีวิต 471 ราย (ข้อมูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) วันที่ 7 ตุลาคม 2563) ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่รัฐยะไข่ เมืองซิตตเว ซึ่งเป็นเมืองเอก โดยประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล ปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานรื่นเริงเทศกาล   ดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 ในคราววันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ได้พิจารณากลั่นกรองรูปแบบและแนวทางการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นมาอีกในระลอกที่ 2  

                   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความรอบคอบ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019       (โควิด-19) ประกอบกับมติที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล มีมติให้งดการจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบานอำเภอขุนยวม ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สนามบินเก่าอำเภอขุนยวม

07 ตุลาคม 2563

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขุนยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลขุนยวม ตำแหน่งคนงานทั่วไป

 

09 กันยายน 2563

ออกแจกใบอนุญาตจัดตั้งหรือใช้สถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตกิจการ 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

งานจัดเก็บราย กองคลัง ได้ออกแจกใบอนุญาตจัดตั้งหรือใช้สถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการ พร้อมออกรับชำระภาษีนอกสถานที่แก่ผู้ประกอบการ ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

03 กันยายน 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)