ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
2,753
เดือนที่แล้ว
2,250
ปีนี้
15,546
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
152,114
ไอพี ของคุณ
3.235.60.144

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับบุคล,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
คำสั่งเทศบาลตำบลขุนยวม
ที่ 128/2564
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
สำหรับบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม
27 กรกฎาคม 2564

เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 23 ก.ค.64,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

เทศบาลตำบลขุนยวม เชิญชวนร่วมพิธีสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

21 กรกฎาคม 2564

การปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม เนื่องจากเหตุพิเศษ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
รื่อง การปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม เนื่องจากเหตุพิเศษ
เนื่องจากโรงพยาบาลขุนยวม ได้เข้าตรวจสอบโรคเฮอร์แปงไจน่า (Herpangina)
ในโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ซึ่งตรวจพบว่ามีจำนวน 5 ราย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน จึงของปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ระดับปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ) ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นระยะเวลา 7 วัน และเปิดการสอนวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564

ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

 

ตามที่โรงพยาบาลขุนยวม ได้รายงานข้อมูลเด็กเล็ก ป่วยด้วยโรค เฮอแปงไจน่า (Herpangina)

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 2 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรค 

เทศบาลตำบลขุนยวมจึงขอปิดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เพื่อทำความสะอาดวัสดุอุปรกรณ์

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 28 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 4 วันทำการ 

และจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

 

20 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ของเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
--------------------------------------------------------------------
ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ,งานสารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งคนงานทั่วไป (ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน) จำนวน 2 อัตรา
 อัตราค่าตอบแทน 9,000.- บาท
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานการเจ้าหน้าที่ 053-691466
 
 
16 กรกฎาคม 2564

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลขุนยวม จะดำเนินการจัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมการสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะและรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก งดใช้โฟม โดยการใช้ถุงผ้าแทนแทน
ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญชวนชุมชนป๊อกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามรุปที่แนบมาพร้อมนี้
29 มิถุนายน 2564

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 6),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
29 มิถุนายน 2564

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที5),เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
28 มิถุนายน 2564

การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ทั้ง 8 ชุมชนป๊อก เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้น

เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเตรียมความพร้อมสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะดำเนินการพ่นหมอกควันตามวันเวลาดังกล่าว

25 มิถุนายน 2564

การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
12 พฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

02 เมษายน 2564

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ

03 มีนาคม 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารก,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

- ผช.เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

2. พนักงานจ้างทั่วไป

- คนงานประจำรถขยะ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน www.muangpon.org หรือ053-684648

24 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมรรับบริจาคโลหิต,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

กิ่งกาชาดอำเภอขุนยวม ประชาสัมพันธ์ ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ กำหนดรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพือจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในพื้นที่อำเภอขุนยวมกำหนดวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา เวลา 10.00 - 15.00 น.

01 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ผ้าชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

11 มกราคม 2564

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)