ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
51
เมื่อวานนี้
114
เดือนนี้
3,166
เดือนที่แล้ว
3,459
ปีนี้
16,950
ปีที่แล้ว
30,450
ทั้งหมด
183,968
ไอพี ของคุณ
3.234.244.105

1
90 พรรษา 90 ล้านซีซี เชิญชวนประชาชนบริจาคเลือด ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

กิจรรมบริจาคโลหิต " 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง " เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ที่แพร่ระบาดในสังคมไทย 

เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญชวน ประชาชน ภาคีทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในห้วงเดือนเมษายน -ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้าน

25 พฤษภาคม 2565

การพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมทั้ง 8 ชุมชนป๊อก,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม จะดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดในเขตเทศบาลตำบลขุนยวมทั้ง 8 ชุมชนป๊อก ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาด ของโรคไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนป๊อกเตรียมความพร้อมสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่จะดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกตามวันเวลาดังกล่าวฯ

 

22 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
07 เมษายน 2565

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง รับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล

- ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

04 เมษายน 2565

งดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
24 มีนาคม 2565

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
18 มีนาคม 2565

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565

04 มีนาคม 2565

การปิดเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม เนื่องจากเหตุพิเศษ แผนกประถมศึกษา,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ระดับอนุบาล1-3,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

❌ประกาศ❌ โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวมขอปิดเรียน ระดับปฐมวัย(อนุบาล 1-3) เนื่องจากเหตุพิเศษ กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอขุนยวมเพิ่มขึ้น เป็นเวลา 7 วัน เปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 3 มีนาคม 2565 ครับ

23 กุมภาพันธ์ 2565

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 - 13 พฤศจิกายน 2565

10 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม เปิดรับสมัครเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 เด็กที่มีอายุ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 #รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

25 มกราคม 2565

การปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยถนนเส้นราษฎร์บูรณะ ป๊อกเด่นยางแดง,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

#ประชาสัมพันธ์ งานสวนสาธารณะ เทศบาลตำบลขุนยวม กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณซอยถนนเส้นราษฎร์บูรณะ ป๊อกเด่นยางแดง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับบี่ด้วยความระมัดครับ และ ทางเทศบาลตำบลขุนยวม ขอความร่วมมือ #ไม่ให้รถทุกชนิดไป จอดบริเวณที่ปรับภูมิทัศน์ครับ

19 มกราคม 2565

การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลขุนยวม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565

 

06 มกราคม 2565

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ on site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ (On Site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนยวม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โดยจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

30 ธันวาคม 2564

งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลขุนยวม,khunyuam.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม 

เรื่อง งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

28 ธันวาคม 2564

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (69 รายการ)