ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78ขอเชิญท่านร่วมเดินแบบและบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส...

 

    ด้วยเทศบาลตำบลขุนยวม ร่วมกับอำเภอขุนยวม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอขุนยวม กำหนดจัดงานรื่นเริงเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสนามบินอำเภอขุนยวม ในการจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเดินแบบการกุศล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหาเงินสมทบกองทุนฯ ในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ปัจจัยด้านต่างๆ แก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ไร้ที่พึง และอยู่ในภาวะวิกฤต ในด้านปัญหาชีวิตและครอบครัว ในพื้นที่อำเภอขุนยวม อีกทั้งเป็นการเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่าของท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ชาติพันธุ์ มาประยุกต์ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายของชนเผ่าประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักต่อไป

  

     ดังนั้น เทศบาลตำบลขุนยวม จึงขอเชิญท่านร่วมเดินแบบและบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ไร้ที่พึง และอยู่ในภาวะวิกฤต ในด้านปัญหาชีวิตและครอบครัว ในพื้นที่อำเภอขุนยวม ตามวัน และสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-691-466


 
29 ตุลาคม 2562