ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น กกต.ประจำเทศบาลตำบลขุนยวม
ผู้มีสิทธิสมัครเป็น กกต.ท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติ
1. เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขต หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต
2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
4. มีความเป็นกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตย์สุจริต
 
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย
1.ใบสมัคร รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. สำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนาที่กำหนด
4.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด เช่น สำเนาปริญญาบัตร
6. โดยสมัครได้ที่เทศบาลตำบลขุนยวม

 
27 มกราคม 2563