ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลขุนยวม ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-53591-466

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

Facebookศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,308
เดือนที่แล้ว
1,427
ปีนี้
1,308
ปีที่แล้ว
23,093
ทั้งหมด
137,876
ไอพี ของคุณ
3.239.51.78ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลขุนยวม ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

2. มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563

3.ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการ/ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท. ณวันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หลักฐานที่ใช้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ในนามผู้มีสิทธิ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
ในวันเวลาราชการ(08.30-16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์งานพัฒนาชุมชน 053691466


 
14 ตุลาคม 2563