ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า 0001
รายละเอียด ดอกไ้ม้ประดิษฐ์สีขาว
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
       
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า 0002
รายละเอียด ดอกไ้ม้ประดิษฐ์ชมพู
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
       
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า 0003
รายละเอียด ดอกไ้ม้ประดิษฐ์หลากสี
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
       
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์
รหัสสินค้า 0004
รายละเอียด ดอกไ้ม้ประดิษฐ์เหลือง
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
       
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ตุ๊กตาชนเผ่า
รหัสสินค้า 0005
รายละเอียด ตุ๊กตาชนเผ่า
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น
 
       
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ เสื้อผู้หญิงไทยใหญ่ประยุกต์
รหัสสินค้า 0006
รายละเอียด เสื้อผู้หญิงไทยใหญ่ประยุกต์
ราคา (บาท) 150-1,000 บาท
สถานที่จำหน่าย ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมขุนยวม หน้าอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น