เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการป๊อกเด่นยางแดง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และทางเท้า คสล.
(ป๊อกโพธาราม)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการป๊อกศาลเจ้า
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการป๊อกบ้านขุ่ม
(อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 22-07-2552)
อบต.เมืองปอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเกรดบดอัดถนนลูกรัง หมู่ที่ 6,8,10 ตำบลเมืองปอน ถึง หมู่ 2 ตำบลแม่ยวมน้อย
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 1-2 [29-07-2552]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2 [29-07-2552]
[ข่าวประชาสัมพันธ์จากอบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน]
อบต.เมืองปอน ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง หมู่ 9 ตำบลเมืองปอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [30-07-2552]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 1-2) (ครั้งที่ 2) [18-08-2552]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2) (ครั้งที่ 2) [18-08-2552]
สอบราคาซื้อ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง [10-09-2552]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 2) [10-09-2552]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overley ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 1-2) [10-09-2552]