เพื่อนบ้าน
 
 

        อบต.แม่สะเรียง
        อบต.บ้านกาศ
        อบต.แม่ยวม
        อบต.ป่าแป๋
        เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
        อำเภอแม่สะเรียง
        จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ลิงค์อบต
.

 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
          รัฐบาลไทย
        กรมท้องถิ่น
        สมาคมสันนิบาตเทศบาล
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        สมาพันธ์ปลัด อบต.
        กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
        ก.ถ.
        ศูนย์รวมข้อมูลเทศบาล
 
  แหล่งราคากลางพื้นฐาน  
           สินค้า มอก.
         สำนักงบประมาณ

 
    ข่าวสารบ้านเมือง  
          BANGKOK POST
        กรุงเทพธุรกิจ
        นสพ.ผู้จัดการ
        นสพ.ไทยรัฐ
        นสพ.เดลินิวส์
        นสพ.ข่าวสด
        ฐานเศรษฐกิจ
        นสพ.แนวหน้า
        นสพ.บ้านเมือง
        ประชาชาติธุรกิจ
        นสพ.สยามรัฐ
        นสพ.มติชน
        นสพ.ไทยโพสต์
        นสพ.สยามธุรกิจ
 
    บริการข้อมูล
 
          อันดับเว็บไซต์ยอดนิยม
        ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
        สสส. ชุมชนคนรักสุขภาพ
        ดิกชันนารีออนไลน์
        แปลอังกฤษ – ไทย
        ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
        อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
        ราคาทองคำ
        ข่าวจราจร สวพ.91
        จส.100
        สวนดุสิตโพล
        ข่าวสารพลังงานไทย
 
 
 
 
   
 

ประเพณีงานเขาวงกต หรือ(ปอยหม่าก่าป่า)

ประเพณีเขาวงกตหรือปอยหม่าก่าป่านับวันจะหาดูได้ยากมาก และนับวันจะสูญหายไปจากประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะจัดงานแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก และต้องอาศัยความเสียสละ ความสามัคคีของคณะศรัทธาในหมู่บ้านนั้น ๆ วัดม่วยต่อ เทศบาลตำบลขุนยวม และคณะศรัทธาอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและได้ร่วมอนุรักษ์จัดให้มีงานประเพณีเขาวงกตหรือปอยหม่าก่าป่าเป็นประจำทุกปี

คำว่า หม่าก่าป่า แปลว่า เขาวงกต เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งในมหาเวชสันดรชาดก ตอนที่พระเวสสันดรได้ออกเมืองไปบำเพ็ญบารมีในป่าเขาวงกต ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปหาหรือไปทำบุญก็ตาม หากไม่มีบุญแล้วไม่สามารถเดินทางเข้าไปถึงอาศรมของพระเวสสันดรได้ จะเดินหลงทางไปมาในวงกตนั้นเอง

ในการสร้างปราสาทนั้น แล้วแต่ว่าท้องถิ่นใดจะยึดตำราเล่มใด หรือสืบทอดประเพณีกันมาอย่างไร บ้างก็นิยมสร้าง ประสาท 9 หลัง ตั้งบริเวณเขาวงกต ที่สร้างขึ้นซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทหลังใหญ่ 1 หลัง ที่ตั้งไว้ตรงกลางแทนอาศรมของพระเวสสันดร สำหรับปราสาทอีก 8 หลัง ที่เศรษฐีในสมัยนั้นสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้า โดยจำลองเหตุการณ์มาสร้างพุทธบูชา ซึ่งตามพุทธประวัติได้กล่าวไว้ว่า

หลังที่ 1 ชื่อ เชตวรรณ์มหาวิหาร ตั้งอยู่ในกรุงสาวัตถี ในครั้งที่พระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานซึ่งเป็นวัดที่มหาเศรษฐีอนาถมิฑิกะ เป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 2 ชื่อ บุพผารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ในชนบทแห่งกรุงพราณสี โดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 3 ชื่อ เวฬุวรรณ์มหาวิหาร ตั้งอยู่ในชนบทแห่งกรุงราชคฤ พระเจ้าพิมพิศาลเป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 4 ชื่อ มหาวรรณ์มหาวิหาร ตั้งอยู่ในกรุงปาตะลีบุตร จิตตะมหาเศรษฐี เป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 5 ชื่อ เมกกะทายะวรรณ์มหาวิหาร ตั้งอยู่ในป่าติดกับดินแดนแห่งกรุงมันลานครนันฑิยะมหาเศรษฐี เป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 6 ชื่อ กัณฑารมมหาวิหาร ตั้งอยู่ในกรุงเวสาลี โชติกะมหาเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 7 ชื่อ กุสินารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ในกรุงโกสัมภี กากะวรรณะมหาเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวาย
หลังที่ 8 ชื่อ นิโครธารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ในกรุงกะบิลละภัท พระเจ้าสุทโทธานะ เป็นผู้สร้างถวาย

ซึ่งปราสาท 7 ใน 8 หลังดังกล่าว คณะศรัทธา ยังได้อันเชิญพระพุทธรูปปางต่าง ๆซึ่งเป็นพระประจำวันไปประดิษฐานไว้ในซุ้มปราสาท เพื่อบุคคลทั่วไปได้นมัสการบูชาพระประจำวันเกิดของตนเพื่อให้เกิดสิริมงคลแค่ตนเองอีกด้วย

ปอยหม่ากะป่า หรือประเพณีเขาวงกต นิยมจัดขึ้นในเดือน 12 ระหว่างวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ แต่ส่วนใหญ่มักจะจัดขึ้น 13 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 12 โดยถือเอาวันขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันสุดท้ายของงาน

อีกตำราหนึ่งว่าการจำลองปราสาทในเขาวงกต 5 หลัง

การจำลองเขาวงกต (ปอยหม่าก่าป่า) คือในเขาวงกตที่มีจำนวนปราสาท 5 หลังเป็นการจำลองปราสาทของพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้ว 4 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้ากุกสันโธ 2. พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ 3.พระพุทธเจ้ากัสสปะ 4.พระพุทธเจ้าโครมะที จะอุบัติขึ้นมาตรัสรู้ข้างหน้าอีก 1 พระองค์คือ พระศรีอริยะเมตไตยคือ องค์ที่ 5

อีกตำราหนึ่งว่าการจำลองปราสาทในเขาวงกต 9 หลัง

การจำลองเขาวงกต(ปอยหม่าก่าป่า) คือ ในเขาวงกตที่การจำลองจำนวนปราสาท 9 หลังเป็นการจำลองปราสาทพระประจำวันเกิด 8 หลังประกอบไปด้วย

1.ปราสาทประจำวันอาทิตย์
2.ปราสาทประจำวันจันทร์
3.ปราสาทประจำวันอังคาร
4.ปราสาทประจำวันพุธ
5.ปราสาทประจำวันพฤหัสบดี
6.ปราสาทประจำวันศุกร์
7.ปราสาทประจำวันเสาร์
8.ปราสาทประจำวันราหู
9.อีกหลังหนึ่งเป็นการจำลองปราสาทของพระพุทธเจ้าซึ่งจะตั้งอยู่กลางของเขาวงกต

งานประเพณีเขาวงกต หรือปอยหม่าก่าป่า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอขุนยวม ยังมีประเพณีอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ซึ่งจะได้นำมาเสนอในวารสารเล่มต่อไป