:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ

10 เม.ย. 2567

รายละเอียด:

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วน เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคมทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอขุนยวม (ศจพ.อ) โดย นายณรงค์พัญช์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขุนยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร