:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขุนยวม

 

"ขุนยวมเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม นำการพัฒนาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน"


เทศบาลตำบลขุนยวม