:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ประวัติความเป็นมา


เทศบาลตำบลขุนยวม ” เดิมเป็น สุขาภิบาลขุนยวม ซึ่งเป็นสุขาภิบาลขนาดเล็ก
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499 และได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลขุนยวมเป็นเทศบาลตำบลขุนยวม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

 

มีดวงตราสัญลักษณ์เป็นวงกลม ภายในเป็นลักษณะรูปภูเขาซ้อนกัน 2 ลูก หมายถึง “ ดอยมูหญ่า ”
ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเทศบาล ซึ่งเป็นภูเขาที่มีโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเคารพนับถือของชาวอำเภอขุนยวมทและมีรูปนกบินกลับรัง
ซึ่งหมายถึงการกลับมายังถิ่นฐานของผู้ที่เดินทางจากขุนยวม
เพื่อกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญ

 

 

มีพื้นที่ประมาณ 5.09 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,181.25 ไร่
พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาและภูเขา ประกอบด้วยชุมชน 2 หมู่บ้าน
คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม บางส่วน
มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 ถนนกริชสุวรรณ ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม ทิศเหนือ
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 67 กิโลเมตร ทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่
285 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 857 กิโลเมตร

 

เทศบาลตำบลขุนยวมมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวมและลำน้ำยวม
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ลำน้ำยวม
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม

 

จำนวนหมู่บ้าน

1. หมู่ที่ 0 ขุนยวม

2. หมู่ที่ 1 ขุนยวม

3. หมู่ที่ 2 ขุนยวม

 

จำนวนประชากร

หมู่ที่ 0 ชาย 107 คน หญิง 110 รวม 217 คน

หมู่ที่ 1 ชาย 1,117 คน หญิง 1,159 คน รวม 2,276 คน

หมู่ที่ 2 ชาย 516 คน หญิง 533 คน รวม 1,049 คน

 

จำนวนครัวเรือน

หมู่ที่ 0 จำนวน 2 ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 จำนวน 1,311 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2 จำนวน 504 ครัวเรือน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566