:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจร้านที่มีจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำ ช่วงสงกรานต์ 2567

10 เม.ย. 2567

รายละเอียด:

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางสาวปวีณา จารุจินดา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข บูรณาการร่วมกับฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครอง อำเภอขุนยวม ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำผู้ประกอบธุรกิจร้านที่มีจำหน่ายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการในเขตเทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ความร่วมมือของท่าน มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร