:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลขุนยวม

3 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันฉัตรมงคล ประจำปี 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลขุนยวม (ชุมชนศาลเจ้า - ชุมชนโพธาราม) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กวาดล้างทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ รอบๆสวนสาธารณะ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร