:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: พิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2567

7 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโพธาราม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดย นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ใน พิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ และมี ส่วนราชการ ข้าราชการ บิดามารดา ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมพิธี พร้อมได้มอบเกียรติบัตร แด่สามเณร กล่าวให้โอวาส และทำพิธีลาสิกขา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร