:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ออกจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลขุนยวม

8 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนทั้ง 8 ชุมชนป๊อก ณ จุดสาธิตการคัดแยกขยะของแต่ละชุมชนป๊อกเพื่อรวบรวมส่งต่อไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล และมีการบริหารจัดการครบวงจรต่อไป ...

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร