:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม

8 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตามที่โรงพยาลขุนยวม ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถกระเช้าพร้อมเจ้าหน้า พัฒนาจิตอาสารอบๆโรงพยาบาลขุนยวม โดยนายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม และนายบุญสม ชูสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และ งานส่วนสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาของโรงพยาบาลขุนยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร