:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ธนาคารขยะ ชุมชนกุงเจ้าราช

8 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม นำโดย นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการฯธนาคารขยะรีไซเคิล ดำเนินการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลประจำสัปดาห์ โดยสัปดาห์นี้เป็นของ #ชุมชนกุงเจ้าราช โดยมีผู้สนใจนำขยะรีไซเคิลมาขายกับธนาคารขยะ ในสัปดาห์นี้ มีขยะจำนวน 74.70 กิโลกรัม และยอดรวมราคาขยะที่ขายให้กับธนาคารขยะเทศบาลตำบลขุนยวม รวมเป็นเงิน 120 บาท
ในการนี้ เทศบาลตำบลขุนยวมได้รับการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการธนาคารขยะของเทศบาลตำบลขุนยวม จาก นายประพิณ โตริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน พูดคุย แนะนำ และสอบถามปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงานกับทางเทศบาลตำบลขุนยวม
????????ท่านใดสนใจ สามารถสมัครสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลขุนยวม ในวันและเวลาราชการ หรือที่ประธานชุมชนทุกชมชน หรือสมัครในวันเปิดรับซื้อขยะได้เลย????????
สัปดาห์หน้าทางเทศบาลตำบลขุนยวมจะไปรับซื้อขยะในชุมชนไหน ติดตามข่าวสารได้จากเสียงตามสาย และเพจเทศบาลตําบลขุนยวม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร