:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

9 พ.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลขุนยวม ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตําบลขุนยวม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ฯ สำหรับมอบให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลขุนยวม เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร