:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: "ตลาดนัดวิชาการ" ของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม 2567

14 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานเปิด "ตลาดนัดวิชาการ" ของโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลตำบลขุนยวม

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา throughout the school year โดยนักเรียนจะจัดเป็นบูธต่างๆ นำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบที่น่าสนใจ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร