:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพ พชอ. "ทบทวน เดินหน้า ท้าทาย"

14 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม มอบให้ นางแสงดาว วนาสวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลขุนยวม เข้าร่วมกิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพ พชอ. "ทบทวน เดินหน้า ท้าทาย" โดยกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดการดำเนินงาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และเป็นไปตามเป้าหมายอำเภอขุนยวม "คนขุนยวม อยู่ดีมีสุข" โดยนายณรงค์พัญช์ นาคทรัพ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานในการกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร