:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: วัน อสม.แห่งชาติ 2567

21 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงาน "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (วัน อสม.แห่งชาติ)" และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ อสม.อำเภอขุนยวม ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา
 
เทศบาลตำบลขุนยวม ขอขอบพระคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.อำเภอขุนยวม) ที่เสียสละแรงกายแรงใจ ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร