:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ธนาคารขยะชุมชน เทศบาลตําบลขุนยวม

22 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ได้มอบหมายให้นางมธุรส ธรรมขันธ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน โดยการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ในการจัดงานครั้งนี้ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาล นักเรียนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร