:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประชุมปรึกษาหารือตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

26 มี.ค. 2567

รายละเอียด:

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีมติที่ประชุมดังนี้
 
 
จัดงานวันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
พิธีสรงน้ำพระถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดโพธาราม
ขบวนเคลื่อนขบวนนางสงกรานต์ ออกจากหน้าวัดโพธารามเวลา 15.00 น.
กิจกรรมความบันเทิง ณ ลานเทศบาลตำบลขุนยวม 17.30 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร