:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: รับสมัครงานธนาคารกรุงไทย(สาขาขุนยวม)

2 ก.พ. 2564

รายละเอียด: รับสมัครลูกจ้างรายวัน ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 อัตราค่าจ้าง 400.00 บาทต่อวัน โดยธนาคารจะจ่ายตามจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของลูกจ้างรายวัน - เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - มีใจรักบริการ ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ธนาคารกรุงไทย (สาขาขุนยวม) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร