:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

6 ม.ค. 2564

รายละเอียด: ????????แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์????????เทศบาลตำบลขุนยวม ✔️✔️รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสายงานผู้ปฏิบัติ สังกัดส่วนราชการเทศบาลตำบลขุนยวม 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา✔️✔️ ⏰ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่⏰ โทรศัพท์ 053-691466

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1059_44_4771.pdf