:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งคนงานทั่วไป

28 ส.ค. 2563

รายละเอียด: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งคนงานทั่วไป ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ (ผู้มีคะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขุนยวม ชั้น 2 (หลังเดิม) ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ์และเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาด้วย ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชนมิฉะนั้นคณะกรรมการควบคุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด 1.สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต และกางเกงสแลคเท่านั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น 2.สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ (มีแขน) และกระโปรงเท่านั้น สวมร้องเท้าหุ้มส้น #ห้ามสวมกางเกงยีนส์ เสื้อยืด กางเกงขาสั้น ปล่อยชายเสื้อไว้นอกขอบกระโปรง สวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ ผู้สมัครท่านใดจะขอดูคะแนนการสอบครั้งนี้ สามารถมายื่นคำร้องได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลขุนยวม ครับ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_1060_44_52694.pdf