:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

18 ส.ค. 2563

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลขุนยวม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 4 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ #ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร