:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลขุนยวม // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-53691-466 โทรสาร (แฟกซ์). 0-53691-466 อีเมล : khunyuam@khunyuam.go.th

ชื่อ: แก้ไขปรับปรุงประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

21 ก.ค. 2563

รายละเอียด: แก้ไขปรับปรุงประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (เรื่องเดิม) http://khunyuam.go.th/index.php?_mod=am9i&no=MTE

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร